Poučna kampanja FCB Montreala

Aktuelno - Beograd, 15 Avgust 2019

Da li ste ikada pokušali da neiskorišćene lekove vratite u apoteku?

Ovo bi zapravo bilo jedino ispravno rešenje, uzevši u obzir činjenicu da se medicinski otpad mora uništiti u sladu sa utvrđenim pravilima, a mi kao pojedinici nismo u mogućnosti da to učinimo.

Priča o preduzimanju ovog koraka prisutna je u srpskoj javnosti već nekoliko godina, a u 2019. godini konačno je usvojen pravlnik koji propisuje ove mere, koje važe kako za lekove koje sami koristimo tako i za one koje prepisuju veterinari.

Ideja je da se uskladimo sa postojećim EU propisima i vodimo računa i o medicinskom otpadu, ali bitno je istaći da nivo svesti na ovu temu nije dovoljno visok čak ni u razvijenijim zemljama sveta.

Dokaz za ovu tvrdnju možemo pronaći i u kampanji za Drug Free Kids Canada koju je realizovao FCB Montreal kako bi naveo ljude da se zapitaju o mogućoj zloupotrebi lekova koje više ne koriste.

Kampanja je duhovita, ali se ni u jednom momentu ne gubi iz vida ozbiljnost teme, poruka na kraju je sasvim jasna i nedvosmislena i poziva na akciju.

Uzevši u obzir novi pravilnik koji je sada i kod nas na snazi, poruka jednostavno stiže i do nas.

Video možete pogledati ovde.

Beograd
Cara Dušana 42
Srbija
T +381 11 3284 620
office@fcbafirma.rs

Zagreb
Ulica Grada Vukovara 224
Hrvatska
T +385 1 558 3173
office@fcbzagreb.hr

Tirana
Rruga Nikolla Tupe 15/3
Albania
T +355 45 605 955
office@fcbafirma.al

 

Feeling social?
Facebook Twitter Instagram