Potpisan Ugovor o saradnji na projektu „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje” sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Aktuelno - Beograd, 16 Jul 2019

U petak, 12. jula, naš generalni direktor sastao se sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a povodom potpisivanja Ugovora za sprovođenje komunikacione kampanje u okviru projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje koji se finansira iz kredita Svetske banke.

Potpisivanjem ovog Ugovora, FCB Afirma je zvanično postala komunikacioni konsultant na projektu koji za cilj ima pružanje podrške razvoju dece u  vaspitno-obrazovnom sistemu i u društvenom okruženju generalno.

Komunikaciona kampanja će prevashodno biti usmerena na podizanje svesti roditelja o načinima na koje mogu pomoći razvoj dece, ali i na pružanje podrške deci koja rastu i razvijaju se. Ciljna grupa su pre svega porodice sa decom najranijeg uzrasta i cilj kampanje je da sve informacije budu dostupne najosetljivijim društvenim grupama – porodicama iz ugroženih sredina, deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, porodicama niskog socio-ekonomskog statusa i porodicama romske nacionalnosti.

Naš zajednički cilj je da doprinesemo razvoju društva koje prihvata različitosti i pruža jednake prilike svim građanima. FCB Afirma je ponosna što je deo ovakve inicijative i nadamo se najboljim razultatima, jer oni, u ovakvim slučajevima, više nisu samo brojke već stvarne priče o uspehu.

Beograd
Cara Dušana 42
Srbija
T +381 11 3284 620
office@fcbafirma.rs

Zagreb
Ulica Grada Vukovara 224
Hrvatska
T +385 1 558 3173
office@fcbzagreb.hr

Tirana
Rruga Nikolla Tupe 15/3
Albania
T +355 45 605 955
office@fcbafirma.al

 

Feeling social?
Facebook Twitter Instagram