FCB Inferno i kampanja koja poručuje DOSTA nasilju nad ženama i devojčicama

Aktuelno - Beograd, 11 Maj 2022

Kampanja koju je kreirao FCB Inferno podiže svest o tome šta mi kao pojedinci, ali i kao društvo, možemo da učinimo da konačno zaustavimo zlostavljanje žena i devojčica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Velike Britanije pokrenulo je ambicioznu višegodišnju nacionalnu kampanju koja poručuje DOSTA ovom tipu nasilja. Prva faza kampanje fokusirala se na borbu protiv zlostavljanja, ali i na same zlostavljače (počinioce).

Kampanja je uključivala TV reklame, bilborde, oglašavanje na društvenim mrežama i radiju. Isticala je različite oblike nasilja nad ženama i maloletnicama i jednostavne mere koje svako može da preduzme suočavajući se s nasiljem.
Zastupljeni oblici nasilja nad ženama i maloletnicama uključuju: ulično uznemiravanje, prisilnu kontrolu, neželjeno dodirivanje, uznemiravanje na radnom mestu, osvetničku pornografiju i sajber maltretiranje.

Čitava kampanja zasnovana je na neverovatnih 180.000 odgovora na prošlogodišnji „Poziv za Dokaz“. Korišćeni su i rezultati najnovijih istraživanja bihevioralne nauke koji se odnose i na to u kojoj meri društvo može da utiče na ponašanje individue, kao i na važnost pružanja jednostavnih i jasnih opcija za prevazilaženje različitih izazova pri susretu sa zlostavljačem.

Kreirana je veb stranica koja pruža informacije o bezbednim koracima koji se mogu preduzeti kako bi se sprečilo nasilje nad ženama i maloletnicama, kao i uputstva za žrtve ovih zločina, ali i savete (upozorenja) za počinioce (nasilnike ili one sklone nasilju) koji su u stanju da prepoznaju svoje ponašanje kao problematično i žele da ga promene.

Reklama pokazuje na koje sve načine možemo pružiti podršku i reći DOSTA nasilju nad ženama i maloletnicama i podstiče nas da se osvrnemo oko sebe, prijavimo nasilje, pružimo podršku žrtvama i tako podstaknemo pozitivne društvene promene.

Emili Vajtavej, direktorka FCB Inferna, istakla je: „Stvaranje osećaja zajedništva bilo je ključno za pokretanje kampanje DOSTA. Želeli smo da napravimo kampanju koja nas podseća da imamo moć da zaustavimo nasilje nad ženama i maloletnicama. Predugo je ta odgovornost bila samo na njihovim ramenima. Da bi se promene dogodile, svi moramo da se osećamo odgovornim i ohrabrenim da zaustavimo svaki oblik nasilja.“

 

Izvor: Little Black Book

Beograd
Cara Dušana 42
Srbija
T +381 11 3284 620
office@fcbafirma.rs

Zagreb
Ulica Grada Vukovara 224
Hrvatska
T +385 1 558 3173
office@fcbzagreb.hr

Tirana
Rruga Nikolla Tupe 15/3
Albania
T +355 45 605 955
office@fcbafirma.al

 

Feeling social?
Facebook Twitter Instagram