Facebook story - novo igralište za više od pola oglašivača na ovoj društvenoj mreži

Aktuelno - Beograd, 15 Januar 2020

Prema podacima iz aprila prošle godine Fejsbuk stori reklame koristilo je 3 miliona oglašivača. Taj broj je, kako kažu zaposleni u Fejsbuku, pred kraj godine porastao na preko četiri miliona oglašivača što je više od polovine onih koji ovu društvenu mrežu koriste za reklamiranje.

Ono što je zanimljivo jeste da je ovaj vid reklamiranja na Fejsbuku i dalje među jeftinijim u odnosu na ostale. „Storiji su postali veoma važna, ključna strategija i imamo neke od naših klijenata koji dobar deo svog poslovanja sprovode koristeći storije”, izjavila je Karolin Everson, podpredsednik globalnih marketinških rešenja u Fejsbuku.

Kada su je upitali za razlog niskih cena stori reklama i da li će te niske cene dovesti do gubitka kompanije, Emerson je izjavila: „Storiji su prirodno jeftiniji u ovom trenutku, to je stvar ponude i potražnje, ali kako bude rastao broj korisnika ove usluge i cene će postajati veće, ipak trenutno je stvar takva da korišćenje storija ima cenovnu prednost”. Ovom prilikom čelnici Fejsbuka su izjavili i da im storiji predstavljaju jedan od poslovnih prioriteta u 2020. godini, kao i da neće odustati od političkog marketinga na svojoj platformi.

Pokazuje li ovaj rast broja korisnika Fejsbuk stori reklama da će u 2020. godini ovaj vid komunikacije sa korisnicima biti novo utočište velikih i malih brendova? Jesu li Facebook stori reklame nešto čemu se u novoj godini treba okrenuti i iskoristiti nisku cenu ovog sve korišćenijeg načina reklamiranja?

 

Izvor: Adage

Beograd
Cara Dušana 42
Srbija
T +381 11 3284 620
office@fcbafirma.rs

Zagreb
Ulica Grada Vukovara 224
Hrvatska
T +385 1 558 3173
office@fcbzagreb.hr

Tirana
Rruga Nikolla Tupe 15/3
Albania
T +355 45 605 955
office@fcbafirma.al

 

Feeling social?
Facebook Twitter Instagram