Grand kafa Gold

Šare bliskosti

Kampanja koja se u najboljem duhu prelila preko granica susednih država i šarama bliskosti povezala ljude širom regiona. Tradicionalni motivi u savremenoj interpretaciji, istkani” na pakovanjima Grand kafe Gold, ponovo su čvrsto spojili srodne kulture koje su se razvijale jedna pored druge generacijama unazad.

 


Šarama bliskosti želeli smo da oživimo tradiciju i vratimo se vrednostima koje smo pomalo zaturili” u današnjem načinu života. Tako su nastale tri različite vrste šara - ljubavi, prijateljstva i gostoprimstva - koje su postale nosilac prave regionalne kampanje.

Ove motive utkali smo u svako pakovanje Grand kafe Gold u želji da na moderan način probudimo one tradicionalne vrednosti koje su nas nekada povezivale, a zbog prebrzog životnog tempa su nam postale strane. Šare su se sa pakovanja proširile i na kampanju koja je obuhvatila ceo region. Na taj način je jedan uzbudljiv dizajn pakovanja stasao u simbol bliskosti, a šare na njemu postale su, odista, šare koje život znače.

Cara Dušana 42,
11000 Beograd,
Srbija

Kontakt:
T +381 11 3284 620
office@fcbafirma.rs

 

Feeling social?
Facebook Twitter Instagram