Svake godine, BKT ima zakonsku obavezu da objavi najvažnije poslovne podatke kroz Godišnji izveštaj u štampanom obliku. Prošle godine je imala možda i najviše dobrih razloga da to učini. 

Pored činjenice da je postala najveća banka tokom 2014. godine, BKT je takođe obznanila svoju nameru da postane i najekološkija banka u Albaniji.


IZAZOV
Kako dokazati da je posvećenost ekološkom bankarstvu više od praznih reči ako se svake godine odštampa na hiljade stranica Godišnjih izveštaja? Tako što će se poslati prava poruka i stvoriti nešto sasvim novo i drugačije.

REŠENJE
Ove godine, stvorili smo Godišnji izveštaj bez upotrebe ijednog lista papira za štampanje.
Umesto toga, napravili smo lažne korice od recikliranog papira, čitav Izveštaj spakovali kao PDF dokument i sve poslali klijentima na USB-u koji smo napravili od ekoloških materijala.
Iznenađenje koje smo izazvali pokrenulo je pitanje: Kako svi možemo biti makar malo ekološkiji u svom svakodnevnom poslu?

REZULTATI
Pored slanja ekološke poruke svim važnim klijentima i uticajnim javnim ličnostima u Albaniji, uspeli smo da troškove proizvodnje svedemo na najmanju moguću meru – manju nego ikada ranije.
Godišnji izveštaj BKT banke pokrenuo je široku raspravu o tome da li je štampanje Godišnjih izveštaja uopšte potrebno. Najvažnije od svega: sačuvali smo na hiljade stranica, a samim tim i poneko drvo.

Beograd
Cara Dušana 42
Srbija
T +381 11 3284 620
office@fcbafirma.rs

Zagreb
Ulica Grada Vukovara 224
Hrvatska
T +385 1 558 3173
office@fcbzagreb.hr

Tirana
Rruga Nikolla Tupe 15/3
Albania
T +355 45 605 955
office@fcbafirma.al

 

Feeling social?
Facebook Twitter Instagram